چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است . امام حسین(ع)

تاريخ : یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, | 18:1 | نویسنده : *$(I'm Persian)$* |
ناتوان ترين مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخيل ترين مردم کسی است که از سلام کردن واماند. امام حسین(ع)

تاريخ : یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, | 18:0 | نویسنده : *$(I'm Persian)$* |
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسین(ع)

تاريخ : یک شنبه 9 فروردين 1394برچسب:, | 17:34 | نویسنده : *$(I'm Persian)$* |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد